Консултиране


Анализ на интернет присъствието


Маркетинг и ПР анализи


Мониторинг и оценка на присъствието в социалните мрежи


Анализ и оценка на възможностите за спонсортво