Спортен маркетинг


Изготвяне на дигитална и социална маркетинг стратегия. Изграждане и управление на интернет канали за комуникация - уебсайтове и профили в социалните мрежи.

 

Комуникационна стратегия. Планиране и мениджмънт на съдържанието.

 

Спонсорство. Определяне на интересите и изготвяне на индивидуален профил. Изграждане на индивидуална стратегия за намиране на спонсори.

 

Корпоративна социална отговорност